КОЩИНЕЦЬ Віктор Васильович

koshinecПЕРСОНАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

кандидат юридичних наук, PhD, доцент третій ранг державного службовця (категорія «А») старший радник юстиції.

Народився 14 вересня 1977 року в селі Розточки Долинського району Івано-Франківської області.

У 1999 році закінчив юридичний факультет Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника.

З 1999 року робота в органах прокуратури.

У жовтні 2003 року захистив дисертаційне дослідження на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук на тему „Використання спеціальних психологічних знань судом при розгляді кримінальних справ про злочини проти життя, здоров’я та гідності особи” (спеціальність 19.00.06 — юридична психологія).

З 2000 по 2006 рік працював на посаді доцента кафедри кримінального права і процесу Юридичного інституту Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника.

З лютого 2006 року по 2010 рік працював на посадах головного консультанта, начальника відділу, заступника керівника Головної служби з питань діяльності правоохоронних органів Секретаріату Президента України.

З жовтня 2010 року по травень 2013 року начальник управління правового забезпечення Державної судової адміністрації України.

З травня 2013 року по грудень 2014 року професор кафедри організації роботи та управління в органах прокуратури Національної академії прокуратури України.

З січня 2015 року по березень 2016 року очолював кафедру юридичної психології та прокурорської етики Національної академії прокуратури України.

Автор понад 50 наукових праць, однієї монографії та співавтор семи навчальних посібників. Стаж роботи на науково-педагогічних посадах більше 12 років.

На даний час працює над дисертаційним дослідженням на тему «Теоретико-методологічні засади психологічного пізнання в юрисдикційному процесі» на здобуття наукового ступеня доктора наук.

Бере активну участь у нормативно-правовому забезпеченні реформування судових та правоохоронних органів.

Має досвід управління колективом, комунікабельний, вимогливий, вміє представляти організацію у стосунках з державними та судовими органами.

Додаток про науковий ступінь та стаж наукової роботи

Науковий ступінь – кандидат юридичних наук (диплом ДК 022986 рішення ВАК від 14 квітня 2004 року протокол № 14-11/4).

Вчене звання – доцента (атестат № 02ДЦ №014920 від 19 жовтня 2005 року протокол № 4/01-Д).

Стаж наукової роботи

стаж професійної діяльності у сфері права на посадах наукових (науково-педагогічних) працівників у вищому навчальному закладі України (університеті, академії чи інституті, крім вищих військових навчальних закладів) чи аналогічному вищому навчальному закладі іноземної держави.

Дата прийняття Дата звільнення Час роботи Посада Примітка
01.09.2001 30.06.2002 10 міс. асистент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (0,25 ставки, сумісник)  
01.11.2002 22.06.2004 19 міс. 22 д. старший викладач кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника  
22.06.2004 31.01.2006 19 міс. 8 д. доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника  
01.02.2006 30.06.2006 5 міс. доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (0,5 ставки, сумісник)  
01.09.2006 30.06.2007 1 міс.

(9 міс. співпадають з іншими посадами).

доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (0,25 ставки, сумісник) Не включаєм, співпадає з іншими термінами
01.09.2007 30.06.2008 10 міс. доцент кафедри кримінального права і процесу юридичного факультету Прикарпатського національного університету імені В. Стефаника (0,25 ставки, сумісник) Не включаєм, співпадає з іншими термінами
01.09.2008 30.06.2009 10 міс. доцент ВПС «Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» (0,25 ставки, сумісництво) Не включаєм, співпадає з іншими термінами
01.09.2009 30.06.2010 10 міс.

 

доцент ВПС «Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» (0,25 ставки, сумісництво) Не включаєм, співпадає з іншими термінами
02.10.2006 01.09.2009 34 міс. 29 д. старший викладач кафедри нагляду за додержанням законів щодо прав і свобод людини та представництва інтересів громадян і держави в суді Інституту підвищення кваліфікації Національної академії прокуратури України (0,25 ставки, сумісництво)  
01.09.2009 03.06.2010 9 міс. 3 д. старший викладач кафедри представництва інтересів громадян і держави в суді Інституту підвищення кваліфікації Національної академії прокуратури України (0,25 ставки, сумісництво)  
03.06.10 19.10.2010 4 міс. 16 д. головний науковий співробітник відділу проблем організації роботи та управління в органах прокуратури Науково-дослідного інституту Національної академії прокуратури України  
01.09.2010 30.06.2011 10 міс. доцент ВПС «Івано-Франківський факультет Національного університету «Одеська юридична академія» (0,25 ставки, сумісництво)  
18.05.2013 03.06.2013 15 д. професор кафедри нагляду за додержанням законів органами, які проводять досудове розслідування Національної академії прокуратури України  
03.06.2013 17.12.2014 18 міс. 14 д. професор кафедри організації роботи і управління в органах прокуратури  Національної академії прокуратури України  
17.12.2014 29.02.2016 14 міс.13 д. завідувач кафедри юридичної психології та прокурорської етики Національної академії прокуратури України  
    146 міс.

 

   
12 років 2 місяці