Перелік екзаменаційних та залікових питань

Перелік Залікових питань

Політична психологія залік
Судова психологія залік
Юридична конфліктологія залік
Психологічні аспекти професійного відбору кадрів в юридичній діяльності залік
Психологія управління в юридичній діяльності залік
Психологія комунікації в юридичній діяльності залік
Юридична психологія залік
Психологія юрисдикційних процесів залік
Судово медична експертиза залік
Судово психологічна експертиза залік
Психологія прокурорської діяльності залік
Кримінальна психологія залік
Судова Медицина залік
Психологія судового розгляду залік

 

 

Перелік питань,які виносяться на іспит

Культура правового мислення іспит
Правничі дослідження,аналіз і письмо іспит