Перелік екзаменаційних та залікових питань

Перелік Залікових питань

Політична психологія залік
Судова психологія залік
Юридична конфліктологія залік
Психологічні аспекти професійного відбору кадрів в юридичній діяльності залік
Психологія управління в юридичній діяльності залік
Психологія комунікації в юридичній діяльності залік
Юридична психологія залік
Психологія юрисдикційних процесів залік
Судово медична експертиза залік
Судово психологічна експертиза залік

 

Перелік питань,які виносяться на іспит

Культура правового мислення іспит
Правничі дослідження,аналіз і письмо іспит