МАРЧАК Віталій Ярославович

marchak

Персональна інформація:

Місце народження: с. Матеївці, Коломийський район, Івано-Франківська обл.

Дата народження: 2 червня 1973 року.

Місце проживання: м. Чернівці.

Сімейний стан: одружений, дві дитини.

Громадянство: Україна.

Освіта: вища юридична за спеціальністю «Правознавство», юридичний факультет Чернівецького державного університету імені Юрія Федьковича, 1997 рік.

Основне місце роботи: Заступник голови Апеляційного суду Чернівецької області.

http://www.criminaldep.chnu.edu.ua

http://www.criminaldep.chnu.edu.ua/professors/vitaliy_marchak.html

Основні етапи педагогічної діяльності у вищих закладах освіти ІІІ-ІV рівня акредитації:

– 10.08.2000 р. – 26.07.2006 р. за сумісництвом викладач кафедри правознавства Чернівецької філії Міжрегіональної Академії управління персоналом.

– 11.02.2004 року присуджено науковий ступінь кандидата юридичних наук

(спеціальність 12.00.09 – кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза);

– 14.04.2004 р. – 30.06.2004 р. за сумісництвом на 0,5 ставки доцента кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 01.09.2004 р. – 16.03.2005 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 01.09.2006 р. – 25.08.2007 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 03.09.2007 р. – 25.08.2008 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 24.12.2007 року присвоєно вчене звання доцента кафедри правосуддя;

– з 09.2007 по 09.2011 р. за сумісництвом викладач Чернівецького відділення Академії суддів України;

– 01.09.2008 р. – 25.08.2009 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 01.09.2009 р. – 30.06.2010 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 01.09.2010 р. – 30.06.2011 р. за сумісництвом на 0,25 ставки доцента кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 01.09.2011 р. – 30.06.2012 р. за сумісництвом на 0,25 ставки професора кафедри правосуддя юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 31.05.2011 року присуджено науковий ступінь доктора юридичних наук (спеціальність 19.00.06 – юридична психологія);

– з 09.2011 р. по т.ч. за сумісництвом викладач Чернівецького відділення Національної школи суддів України;

– 13.01.2012 р. – 30.06.2012 р. за сумісництвом на 0,25 ставки професора кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету;

– 03.09.2012 р. – 27.06.2013 р. за сумісництвом на 0,25 ставки професора кафедри кримінального права і криміналістики юридичного факультету Чернівецького національного університету.

– 04.07.2013 року присвоєно вчене звання професора кафедри кримінального права та криміналістики.

Є членом редакційних колегій наукових видань, рекомендованих МОН України: «Науковий вісник Чернівецького національного університету: право» м. Чернівці; «Юридична психологія і педагогіка» м. Київ; «Наше право» м. Київ; «Європейські перспективи» м. Київ; «Право.UA» м. Київ.

Є членом двох спеціалізованих вчених рад по захисту докторських та кандидатських дисертацій: Д 26.007.01 (Національна академія внутрішніх справ, м. Київ); СРД 41.722.01 (Одеський державний університет МВС, м. Одеса).Під керівництвом захищено одну дисертацію на здобуття наукового ступеню “доктор наук” за спеціальністю 19.00.06. – юридична психологія.

Член редколегії наукового видання : Соціологія права (Київ).

Є автором і співавтором понад 90 наукових праць.

Наукові інтереси: судова психологія, юридична психологія, судоустрій, кримінальний процес, криміналістика.